Zmiana godzin otwarcia

czytaj więcej
Integracja Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
Uprzejmie informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy nr 02/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie nr 04/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy wyraziło zgodę na połączenie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy jako „Bankiem Przejmowanym”.  Dzięki procesowi integracji, który zakończony zostanie wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego, oba Banki działać będą jako Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków. W toku kolejnych działań związanych z połączeniem obu Banków, najważniejsze informacje będziemy przekazywali na naszych stronach internetowych oraz w serwisie bankowości internetowej.
czytaj więcej
Aktualne oprocentowanie depozytów
Oprocentowanie produktów depozytowych obowiązujące od 05-09-2022 roku
czytaj więcej
Nowe godziny pracy Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
 Szanowni Państwo,   Informujemy, iż od 1 marca 2022 roku zmianie ulegną godziny obsługi klientów w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy : Oddział w Łęczycy:Poniedziałek - Piątek                     8:00 – 15:45    Oddział w Piątku:     Poniedziałek - Piątek                     7:15 – 14:45   Dziękujemy, że jesteście z Nami Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
czytaj więcej
Uruchomienie aplikacji mobilnej BSGo (dawniej mToken Asseco MAA) od dnia 26.03.2021
  Informacja przeznaczona dla klientów posiadających aplikację mToken Asseco MAA
czytaj więcej
Konkurs - Karta w Grze

czytaj więcej
BROSZURA INFORMACYJNA

czytaj więcej
Tarcza 2.0
Szanowni PaństwoUprzejmie informujemy, iż dnia 13.01.2021 r. od godziny 12:00 do dnia 15.01.2021 r. do godziny 00:00, z uwagi na planowane prace administracyjne dostęp do funkcjonalności E-wnioski w kanałach elektronicznych nie będzie możliwy.
czytaj więcej
Moratorium pozaustawowe na spłaty kredytów

czytaj więcej
Wnioski o subwencję z Tarczy Finansowej PFR
Obsługa wniosków potwierdzających umocowanie /reprezentację do złożenia wniosków o subwencję z Tarczy Finansowej PFR
czytaj więcej
PSD 2
Informacje dotyczące realizacji wymagań dyrektywy PSD2 w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
czytaj więcej
Wystąpienie Wlk. Brytnii z Uni Europejskiej i zakończenie okresu przejściowego.

czytaj więcej
Zmiana TPiO

czytaj więcej
Informacja dla Beneficjentów Tarcza PFR

czytaj więcej
Moratorium - stanowisko banków wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich

czytaj więcej
Moratorium EBA – przedłużenie okresu funkcjonowania do 30.09.2020 r.

czytaj więcej
Działania Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej podjęte w związku z epidemią COVID-19

czytaj więcej
Prolongaty kredytów oraz „wakacje kredytowe” -COVID-19

czytaj więcej
Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią

czytaj więcej
Komunikat Zarządu Banku

czytaj więcej
Komunikat Zarządu

czytaj więcej
Taryfa Prowizji i Opłat obowiązująca od: - 16 maja 2020 r. dla klientów Instytucjonalnych- 16 czerwca 2020 r. dla klientów Indywidualnych

czytaj więcej
Mamy tu wszystko.... Przede wszystkim wiarygodność!

czytaj więcej
Mikrorachunek podatkowy

czytaj więcej
WAŻNE!!Dostosowanie środków dostępu użytkowanych w systemach bankowości elektronicznej Asseco CBP

czytaj więcej
Taryfa prowizji i opłat

czytaj więcej
Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.[1]

czytaj więcej
Od 1 lutego 2019 r. oferujemy Państwu atrakcyjny kredyt obrotowy udzielany ze środków Banku Moja produkcja.

czytaj więcej
PROMOCJA KREDYTU STANDARD PLUS

czytaj więcej
OGŁOSZENIE Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zawartą umową od dnia 3 stycznia br. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 12 prowadzi obsugę kasową Urzędu Skarbowego w Łęczycy

czytaj więcej
Konto firmowe "Wiele za Niewiele"

czytaj więcej
Podstawowy Rachunek Płatniczy ( PRP)

czytaj więcej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

czytaj więcej
Komunikat w sprawie gier hazardowych organizowanych przez Internet

czytaj więcej
Fałszywe listy z ZUS

czytaj więcej
E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. firmy, pzedsiębiorcy oraz osoby samozatrunione będą opłacać wszystkie skladki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie....
czytaj więcej
Otwarcie placówki Oddziału w Witoni przy ul. Głównej 1A

czytaj więcej
Otwarcie bankomatu w Witoni

czytaj więcej
Nowoczesna smartbankowość w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

czytaj więcej
Komunikat - kwota wolna od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego

czytaj więcej
Informacje na temat bezpieczeństwa w bankowości internetowej

czytaj więcej
 Nowa bankowość internetowa!

czytaj więcej
Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

czytaj więcej
Prowadzenie obsługi kasowej Klientów Urzędu Skarbowego w Łęczycy

czytaj więcej
Wpłaty do Sądu

czytaj więcej
Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej

czytaj więcej
(POS) Terminal kart płatniczych

czytaj więcej
Komunikat dotyczący wznowienia kart Visa Electron payWave

czytaj więcej
Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej

czytaj więcej
Komunikat dla klientów bankowości internetowej

czytaj więcej
Umowa z Krajową Izbą Rozliczeniową SA - odbiór zestawu do e-podpisu w placówkach Banku

czytaj więcej
SWIFT Banku: GBWCPLPP SGB-BANK S.A. 

czytaj więcej
Depozyty 3m
2023-05-29
WIBID 3M 6,70 +0,00%
WIBOR 3M 6,90 +0,00%
WIBOR 1M 6,84 +0,29%
EURIBOR 3M 3,46 +0,14%
EURIBOR 1M 3,20 +0,03%
Wspierane przez Money.pl


Giełda
GPW (2023-05-30 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
zwiń/rozwiń
Krótki rys historyczny od roku 1899 po dzień dzisiejszy
Spółdzielczość bankowa należy do jednej z najstarszych form spółdzielczych w Polsce. Pierwsze jej formy powstały w okresie zaborów, dlatego też były one dostosowane do sytuacji społeczno-gospodarczych oraz ustawodawstwa obowiązującego w poszczególnych zaborach.

    Łęczyca i jej okolice znajdowały się w zaborze rosyjskim, którego administracja była niechętna wszelkim formom zrzeszania się ludności polskiej, stawiając różne przeszkody ograniczające procesy integracyjne.

    Po upadku powstania styczniowego w 1863 roku, rok 1864 przynosi pewne zmiany w położeniu ludności polskiej. Następuje uwłaszczenie chłopów tj. nadanie chłopom ziemi na własność, która uprzednio była przez nich użytkowana oraz zniesiono feudalne obciążenie na rzecz panów.

    Zabór rosyjski pod koniec XIX w. wkracza w okres kapitalistycznego przekształcenia gospodarki. Tradycyjne rękodzielnictwo zostaje powoli zastąpione przez przemysł fabryczny. Towarzyszy temu migracja ludności wiejskiej do miast. Rozwój miast i ośrodków przemysłowych przyczynił się do wzrostu popytu na produkty żywnościowe i sprzyjał coraz szerszemu wciąganiu rolnictwa w stosunki kapitalistyczne.

Rozwój stosunków rynkowych wytwarza nowy system pośrednictwa handlowego. Powstaje zapotrzebowanie na tani kredyt obrotowy, który dotychczas udzielany był na warunkach lichwiarskich.
W tej sytuacji grupa ludzi wolnych zawodów oraz rzemieślników z terenu Łęczycy postanowiła zorganizować firmę, która by zaspokajała potrzeby miejscowej ludności wyznania chrześcijańskiego na kredyt.

W dniu 15 września 1899 r. władze gubernialne w Kaliszu wydają zgodę na założenie w Łęczycy - Łęczyckiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, zatwierdzając Statut tego Towarzystwa. Jednym z pierwszych założycieli oraz Członkiem Zarządu Towarzystwa był JÓZEF CHREMPIŃSKI - rejent łęczycki.

    W 1910 roku Towarzystwo kupuje wraz ze Stowarzyszeniem Spożywców "SPOŁEM" dom na ulicy Wodnej 1 w Łęczycy.

    Okres pierwszej wojny światowej nie sprzyja rozwojowi tej organizacji. Również pierwsze lata po wojnie, w których kraj nasz przeżywa poważny kryzys gospodarczy, wpływają niekorzystnie na wyniki gospodarcze spółdzielni, która od 1922 roku przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy, która to nazwa utrzymuje się aż do 1950 roku. 

    Okres prosperity jaki następuje po reformie skarbu w 1924 r. wpływa korzystnie na sytuację ekonomiczną spółdzielni, którą wyhamowuje następny kryzys lat 1930-33. W 1936 r. Bank kupuje nieruchomość położoną przy ulicy Przedrynek 7.

 W zasadzie okres międzywojenny zaznaczył się pozytywnymi wynikami dla Banku, okres ten przerywa wybuch drugiej wojny światowej. Działacze Banku ponownie reaktywują działanie spółdzielni w 1949 roku.

     Pomyślny rozwój zostaje ograniczony w latach 1950-56. Jest to okres Gminnej Kasy Spółdzielczej. Spółdzielnia traci prawo do gromadzenia oszczędności na własny rachunek i we własnym imieniu. Funkcje nadzorcy nad GKS sprawuje Bank Rolny, a od 1953 r. również Narodowy Bank Polski. Działalność samorządowa zostaje bardzo ograniczona.

     Odwilż w sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju w 1956 r. oraz zmiana polityki rolnej powoduje, że spółdzielczość ponownie zaczyna się rozwijać. Następuje zmiana nazwy na Kasę Spółdzielczą, a w następnych latach na Bank Spółdzielczy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Rok 1975 przynosi dalsze zmiany w działalności Spółdzielni, która przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy. Centralę finansową oraz centralny związek spółdzielczy w odniesieniu do spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych pełni bank państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej.

Od 1975 r. BS uzyskuje prawo udzielania kredytów inwestycyjnych we własnym imieniu i na własny rachunek. Następuje pomyślny rozwój banku, choć w pewnym stopniu ograniczony narzuceniem limitów kredytowych i decyzjami administracyjnymi ze strony BGŻ.

 

    Transformacja ustroju w kraju w 1989 r. powoduje, że tzw. opieka ze strony BGŻ przestaje istnieć. Banki spółdzielcze mogą się dalej swobodnie rozwijać, wzrasta rola samorządu bankowego. Bank wchodzi w okres intensywnego rozwoju. Wybudowany w latach osiemdziesiątych budynek banku, położony w jego centrum administracyjnym, wpływa na znaczne ożywienie działalności, rozpoczyna się praca na dwie zmiany. Następuje etap informatyzacji procesów bankowych , który pozwala na osiąganie coraz lepszych standardów usług, nie odbiegających jakościowo od świadczonych usług przez banki komercyjne. Bank przez cały okres osiąga pozytywne wyniki ekonomiczne, pozwalające na systematyczny jego rozwój. 


 

 

 

    ___________________________________________________________________________________________                             

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.